Поддръжка след продажбата

Следпродажбено обслужване (2)

1. Отговор в рамките на 2 часа след получаване на повикване за грешка на потребителя;
2. Инженерите на пълен работен ден приемат;
3. Дигитален близнак, позволяващ на компанията директно да наблюдава сайта;
4. Отстраняване на грешки и редовна проверка на място;

5. Дистанционни технически консултации и насоки;
6. Безплатна подмяна на резервни части в гаранционния срок;
7. Притежава перфектна транснационална система за следпродажбено обслужване.

Работа в екип Стиснете си ръцете, едър план на бизнес партньори, които правят купчина ръце на среща, бизнес концепция.